Rijksmonument te koop Schiedam


Verkoop bij inschrijving / Invitation to tender

S
tijvol 17e eeuws grachtenpand

Canalhouse of the 17th century

Schiedam (Rotterdam) Netherlands

Verkoop bij inschrijving
Kijkdag: 25 februari 2017 van 13.00 tot 15.00 uur. 
Sluiting inschrijving 3 maart 2017 om 11.00 uur. Inleveradres: Tuinlaan 82 ten kantore van de notaris of indien de bieder in persoon aanwezig is bij de opening van de enveloppen tot 11.30 uur. 
Openen enveloppen door notaris J.J.C. Krabbendam in de Branderszaal op de Lange Haven 97 te Schiedam om 11.30 uur. 

Bidboek met alle relevante informatie over het pand en de procedure is digitaal beschikbaar tegen een vergoeding van €.25,- per verzending.
U kunt een verzoek tot digitale verzending doen door overmaking van €.25,- op bankrekeningnummer  
NL95 ABNA0 489897835 t.n.v. Anke Bodewes Makelaardij o.g. BV onder vermelding van Naam, e-mailadres en 'elektronisch bidboek Lange Haven 97'.


In het historische centrum van Schiedam ligt dit voorname patriciërspand op een prominente plek aan de Lange Haven, op de hoek met de Vismarkt tegenover de Appelmarktbrug.

Dit grote- representatieve pand is op meerdere manieren te gebruiken, en is multifunctioneel voor zowel wonen en werken of een combinatie hiervan.
Men kan van de verschillende ruimtes in het pand een creatieve of design invulling geven. Een andere mogelijkheid is bed & breakfeast in te vestigen, evenals advocaten- notaris kantoor in combinatie met wonen. Ook geschikt voor verhuur / gebruik van flexwerkplekken en of vergaderruimten. De Branderszaal is te gebruiken voor concerten, tentoonstellingen, veilingen, ontvangsten, etc.

Deze website bevat alle relevante informatie over het pand, en geeft een goede impressie van de geschiedenis en mogelijkheden. Een nieuwe eigenaar zal naar eigen inzicht aanvullend onderzoek moeten doen om alle benodigde informatie te verkrijgen.


A unique mansion with a history dating as far back as the year 1600, a Dutch National Heritage with a floor area of 630 m2 and a volume of 2,400 m3 located on a prestigious position in the historical center of SchiedamAre you interested? This great mansion could be used as a house to live in and also for multifunctional purposes such as living and working in it at the same time. 

A property such as this one can be compared to a great wine: it has to mature to gain its taste. We would like you to experience this great taste during a visit to this property.

An impression:
GROUND FLOOR- spacious cloakroom- wine cellar - 2 office rooms- side room (cabinet) - kitchen/pantry- library of ca. 38m2- unique Branders hall of approx. 90m2 (built as meeting room from the united distillers of Schiedam) - 2 storage rooms inside the building and a heater room.
1st FLOOR- 5 huge rooms, they can be divided into more rooms if desired- kitchen- 2 bathrooms- laundry room.
2nd FLOOR- is used as huge storage room, multifunctional.

Rijksmonument te koop Schiedam